Jouw gezondheid vinden we belangrijk. Daarom leveren we de beste producten en advies voor een eerlijke prijs.

Cardio-metabool profiel bloedtest/ zelftest

€ 44,95

Voordelen

  • high sensitive C-reactief proteïne (hs-CRP) bepaling
  • HbA1c-bepaling
  • lipidenprofiel (totaal-, HDL-, LDL-cholesterol, triglyceriden)
  • de persoon moet nuchter zijn op het moment van afname
  • na ontvangst gekoeld bewaren

Productbeschrijving

Metabole ontregeling wordt veelal veroorzaakt door een eet- en leefpatroon wat zich kenmerkt door weinig beweging en veel snel resorbeerbare koolhydraten met hoge glycemische index, een ongezond vetzuurprofiel met verstoorde omega 6: omega 3-verhouding en relatief weinig eiwitten. Dit zorgt dagelijks voor veel hoge insulinepieken. Na verloop van tijd worden met name spier- en levercellen steeds minder gevoelig voor insuline en is er steeds meer insuline nodig om de glucosespiegel op peil te houden (insulineresistentie). Na verloop van tijd lukt dit onvoldoende en zal de gemiddelde glucosespiegel stijgen. Een gevoelige methode om dit te meten is de HbA1c-bepaling. Hemoglobine A1c is een vorm van hemoglobine die ontstaat door versuikering (glycosylering) van het hemoglobinemolecuul. Bij een HbA1c-bepaling wordt de glycosylering van hemoglobine van de afgelopen drie maanden gemeten. Hiermee kan een schatting worden gemaakt van de gemiddelde bloedglucosespiegel gedurende die periode (estimated average glucose; eAG). Ten gevolge van de toenemende insulinespiegels treedt er een verandering op in het cholesterolmetabolisme, wat zich uit in te lage HDL-cholesterolwaarden (en te hoge totaal cholesterol / HDL cholesterol-ratio) en te hoge triglyceridewaarden. De aanmaak van extra triglyceriden door de lever leidt uiteindelijk tot vetophoping, meestal in de buik en organen. Dit viscerale vetweefsel speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van chronische laaggradige ontstekingen. Bij elke vorm van ontsteking maakt het lichaam (de lever) het ontstekingseiwit C-reactief proteïne (CRP) aan. Bij chronische laaggradige ontstekingen wordt hier langdurig een hele kleine hoeveelheid van aangemaakt. Daar is een speciale, extra gevoelige bepaling voor nodig om dit te meten, namelijk de high sensitive C- reactief proteïne (hs-CRP) bepaling. Hs-CRP is een uitstekende marker voor het aantonen van laaggradige ontstekingen.

 

Aandachtspunten bij het afnemen van de test

Dit cardio-metabool profiel kan door middel van een vingerprik afgenomen worden. De persoon moet nuchter zijn op het moment van afname. Dat betekent 10 uur voor de bloedafname geen eten en drinken (ook geen alcohol). Water en thee (zonder suiker) zijn eventueel wel toegestaan.

 

Rapportagetijd

Na ontvangst van het bloedmonster in het laboratorium van Hessels+Grob duurt het doorgaans 2-3 werkdagen voordat u het resultaat (per mail) toegestuurd krijgt.

 

Optimale waarden

De optimale waarde voor HbA1c is 22 – 36 mmol/mol Hb. Bij een licht verhoogde waarde van 36 – 46 mmol/mol Hb is sprake van verstoorde glucosetolerantie (insulineresistentie) en bij een waarde > 46 mmol/mol Hb is sprake van diabetes. De diagnose diabetes moet echter vastgesteld worden uit meerdere glucosemetingen uit veneus afgenomen bloed. Bij verdenking op diabetes is verwijzing naar een huisarts voor verder onderzoek noodzakelijk.

 

Als optimale waarden voor het lipidenprofiel worden gehanteerd:

Totaal cholesterol (TC) < 5,0 mmol/L

HDL-cholesterol (HDLC) > 1,5 mmol/L

TC/HDLC-ratio < 3,6

LDL-cholesterol (LDLC) < 3,0 mmol/L

Triglyceriden (TG) < 2,5 mmol/L

 

Bij een totaal cholesterolwaarde > 8 mmol/L kan er sprake zijn van familiaire hypercholesterolemie (FH). Verwijzing naar een huisarts is dan noodzakelijk.

 

Voor hs-CRP is een concentratie van < 3 mg/L optimaal. Tussen 3 en 10 mg/L is er sprake van laaggradige ontsteking. Waarden tussen 10 en 40 mg/L kunnen passen bij laaggradige ontsteking, een auto-immuunontsteking of een virale infectie; een bacteriële infectie is niet uitgesloten. Bij waarden > 40 mg/L is een bacteriële infectie meer waarschijnlijk. Bij een hs-CRP-waarde > 80 mg/L is de kans op actuele infectie of ontsteking groot. Mensen met chronische ontstekingsziekten (zoals reumatoïde artritis en inflammatoire darmziekten) zullen hoge hs-CRP-waarden hebben. Mocht er een hoge waarde gemeten worden waarmee de persoon nog niet bekend was, dan is het noodzakelijk dit onderzoek op korte termijn te herhalen en bij een aanhoudend hoge waarde te verwijzen naar een huisarts.

 

Interpretatie resultaat

Het begin van een metabole ontregeling vindt vaak plaats door chronisch verhoogde insulinewaarden ten gevolge van insulineresistentie, waardoor glucosespiegels nog op een normaal niveau blijven. Door de hoge (piekende) insuline treedt als eerste meestal de verandering op in het lipidenprofiel met een verlaagd HDL-cholesterol en verhoogde triglyceriden. Als deze situatie langer aanhoudt, treedt viscerale vetophoping op en eventueel steatose (vetophoping in de lever) en gaat geleidelijk de hs-CRP-waarde omhoog. Als het lichaam zodanig insulineresistent wordt dat ook glucose niet meer op peil kan worden gehouden, zien we een stijging in HbA1c-waarde optreden.

 

Naast verlaagd HDLC en verhoogd triglyceriden is een verhoogde TC/HDLC-ratio een belangrijke risicoparameter voor cardiovasculaire ziekten. Deze risicoschatting dient altijd geïnterpreteerd te worden samen met andere risicofactoren, zoals leeftijd, familieanamnese, ziektegeschiedenis, bloeddruk en leefstijl.

 

Lees de volledige beschrijving alvorens de test uit te voeren en bekijk de instructievideo.

 


Op de etiketafbeeldingen staan de veiligheidstips,  ingrediëntenlijst en basis advies voor inname vermeld. 

Voor overige vragen en persoonlijk afgestemde doseringen kun je terecht bij onze orthomoleculair therapeut.