Jouw gezondheid vinden we belangrijk. Daarom leveren we de beste producten en advies voor een eerlijke prijs.

IJzerstatus bloedtest/ zelftest

€ 39,95

Voordelen

  • Doormiddel van een vingerprik
  • analyse van ferritine, transferrine en ijzerconcentratie
  • deze bloedtest wordt bij voorkeur in de ochtend afgenomen
  • na ontvangst gekoeld bewaren
  • Het medium in de buisjes is beperkt houdbaar. Houd rekening met een houdbaarheid van 3-6 maanden

Productbeschrijving

Voor het vaststellen van de ijzerstatus is ferritine de belangrijkste parameter. Ferritine is een eiwit dat zorgt voor de binding (opslag) van ijzer in de lever en het beenmerg. Er is ook altijd een kleine hoeveelheid ferritine in het bloed aanwezig. Bepalen van het ferritine in bloed is een goede maat voor de totale hoeveelheid ijzer in het lichaam. Omdat in sommige gevallen ferritine verhoogd kan zijn los van de ijzerstatus (bij ontstekingsprocessen, vooral in de lever) is het noodzakelijk deze analyse te combineren met het bepalen van transferrine (transporteiwit voor ijzer in het bloed) en de ijzerconcentratie in het bloed.

 

Aandachtspunten bij het afnemen van de test

Bij veel individuen neemt de ijzerconcentratie in het bloed geleidelijk toe in de loop van de dag. Het is daarom aan te bevelen de bloedafname vroeg in de ochtend uit te voeren.

 

Rapportagetijd

Na ontvangst van het bloedmonster in het laboratorium van Hessels+Grob duurt het doorgaans 2-3 werkdagen voordat u het resultaat (per mail) toegestuurd krijgt.

 

Optimale waarden

Vanwege het grote belang van een optimale ijzerstatus hanteren we voor ferritine iets nauwere grenzen zowel aan de boven- als aan de onderkant: 30 – 100 μg/L. Regulier is dat meestal 20 – 150 μg/L (voor vrouwen) en 25 -150 μg/L (voor mannen).

Transferrine is optimaal tussen 2,0 en 4,0 g/L met een bijbehorende transferrinesaturatie van 15 – 45 %.

 

Interpretatie resultaat

Een verlaagd ferritine (< 30 μg/L) betekent een tekort aan ijzer in het lichaam. Er zijn geen andere oorzaken van verlaagd ferritine bekend. Echter bij ontstekingen en leverziekten kan ferritine verhoogd worden aangemaakt en zo een ijzertekort maskeren. In dat geval kan bepaling van transferrine en transferrinesaturatie uitkomst bieden: bij een ijzertekort is transferrine verhoogd en de transferrine-saturatie verlaagd.

 

Bij ijzerstapeling treedt het omgekeerde op als bij ijzertekort: het ferritine is verhoogd en het transferrine is verlaagd met een verhoogde transferrinesaturatie. Milde vormen hiervan (ferritine tussen 100 en 250 μg/L) zijn geassocieerd met prediabetes en metabool syndroom. Bij sterk verhoogde ferritinewaarden (> 250 μg/L) en een transferrinesaturatie > 55 % kan er sprake zijn van (aangeboren of verworven) hemochromatose. Dit vereist verwijzing naar een huisarts en verder onderzoek.

 

Lees de volledige beschrijving alvorens de test uit te voeren en bekijk de instructievideo.


Op de etiketafbeeldingen staan de veiligheidstips,  ingrediëntenlijst en basis advies voor inname vermeld. 

Voor overige vragen en persoonlijk afgestemde doseringen kun je terecht bij onze orthomoleculair therapeut.