Verantwoord Supplementen Gebruik levert de beste producten en advies voor een eerlijke prijs.

Disclaimer voor www.verantwoordsupplementengebruik.nl

 

Versie 0.2

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-02-2023.

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.verantwoordsupplementengebruik.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Verantwoord Supplementen Gebruik. In deze disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud we aan u de informatie op deze website aanbieden.

 

Verantwoord Supplementen Gebruik, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 66328047, verleent u hierbij toegang tot www.verantwoordsupplementengebruik.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Wij geven geen medisch advies

We willen voorop stellen dat Verantwoord Supplementen Gebruik geen enkele vorm van medische zorg, medisch advies, diagnose of behandeling biedt. Dat kunnen we niet, omdat we geen artsen zijn. Aan de hand van onze websites kunt u niet vaststellen of u medische zorg nodig hebt. Daarvoor is deze website niet gemaakt en niet geschikt.

Heeft u gezondheidsklachten, neem dan altijd contact op met uw (huis)arts of een andere zorgprofessional. De website, de services en de inhoud hebben uitsluitend informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Gebruik de informatie op de website niet voor (zelf)diagnostiek of behandeling van een gezondheidsprobleem of ziekte.

We raden u aan om contact op te nemen met uw arts of een voedingsdeskundige voor u gebruik gaat maken van onze diensten en producten, zeker als u geneesmiddelen gebruikt, zwanger bent, borstvoeding geeft of bekend bent met een ziekte. Stel een bezoek aan een arts nooit uit omdat u iets op deze website- of waar dan ook op het Internet- hebt gelezen.

 

De informatie op deze website gaat over voeding, soms met een link naar voedingssupplementen. Houd er s.v.p rekening mee dat:

  • Voeding slechts één van de pijlers is waarmee onze gezondheid te beïnvloeden is. Factoren als ontspanning, beweging, omgeving (in de brede zin van het woord) voldoende slaap, zingeving zijn even belangrijke pijlers.
  • Een gezonde spijsvertering (waaronder maag, darmen, lever, alvleesklier) bepaalt of je voedsel ook daadwerkelijk kunt verteren en benutten. Ook voeding die als heel gezond te boek staat is gezond als je het kunt verteren. "Niet wat je eet maar wat je verteert, komt je ten goede" is een eeuwenoude wijsheid.
  • Informatie over voedingsstoffen kunnen niet een-op-een kan worden doorvertaald naar supplementen. Andersom kunnen onderzoeken die worden aangehaald op basis van supplementen niet een-op-een worden doorvertaald naar voeding. 
  • Alle grote onderzoeken die over voeding gepubliceerd zijn gaan over voedingspatronen, niet over losse voedingsstoffen. Ook al worden er soms individuele voedingsstoffen genoemd, ze hebben pas effect als ze onderdeel zijn van een dagelijks gezond voedingspatroon en een gezonde leefstijl.
  • Op deze website wordt geen specifieke voedselstroming gevolgd. Er wordt uitgegaan van een breed palet aan voedingstoffen. Daarom zijn sommige recepten of weetjes niet toepasselijk bij specifieke diëten die groepen voedingsmiddelen uitsluiten. 
  • Natuurlijk Fit met Brigitta gebruikt in de basis voedingsadviezen en aanvullingen op een gezond voedingspatroon uit de complementaire geneeskunde en orthomoleculaire therapie. Deze website is gemaakt om meer bekendheid te geven aan aanvullende ofwel complementaire mogelijkheden om een hertelproces te ondersteunen of preventief gezond te blijven.
  • Het contactformulier en vragenformulier dat u op onze website aantreft, helpt u een idee te krijgen van uw persoonlijke behoeften. U ontvangt van ons een suggestie over de geschikte e-books, gezondheidsprogramma’s, voedingssupplementen of andere manieren om uw gezondheid te ondersteunen.
  • De geleverde producten zijn uitsluitend ter aanvulling en nooit ter vervanging van een gezond en afwisselend eetpatroon bedoeld. Uiteraard staat het u vrij onze producten of diensten al dan niet bij ons af te nemen. Onze suggestie is niet bindend en u bent niet verplicht om deze te bestellen. Als u een keuze hebt gemaakt, dan zorgen wij ervoor dat na betaling de bestelling zo snel mogelijk geleverd wordt.

 

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verantwoord Supplementen Gebruik is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te hergebruiken, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het intellectueel eigendom berust bij Verantwoord Supplementen Gebruik.

 

Wijzigingen

Verantwoord Supplementen Gebruik behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Geen garantie op juistheid

Verantwoord Supplementen Gebruik spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Verwijzingen of links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van deze website. Verantwoord Supplementen Gebruik kan niet garanderen dat de inhoud van gelinkte sites correct is en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt/ waarnaar een link is geplaatst.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Verantwoord Supplementen Gebruik.

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat we streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Verantwoord Supplementen Gebruik te mogen claimen of te veronderstellen.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Verantwoord Supplementen Gebruik nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Verantwoord Supplementen Gebruik is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct of indirect is ontstaan door de informatie die op deze website wordt geboden. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.